Hoppa till innehåll

REFERENSER

Referenser i urval.

Barentsrådet/Barents Euro-Arctic Council: Barents Culture Report

Västra Götalandsregionen: Teaterutredningen

Stockholms stad; Nystartsrapporten

Göteborgs stad; Utvärdering av Stora Teaterns verksamhet

Region Östergötland; Analys av projektet Nycirkus Öst

Region Stockholm; Länsmusik i Stockholmsregionen i ett utvecklingsperspektiv

”Eric Sjöströms utredning ‘Musiken i Västra Götaland – en rapport om framtida möjligheter’, framtagen på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, har genom faktaunderlag, intervjuer och analys varit av betydande värde för det strategiska arbetet i samband med framtagande av en ny kulturplan och i arbetet med organisationsutveckling inom regionen.”
Staffan Rydén, tidigare kulturchef, Västra Götalandsregionen

”Vi har anlitat Eric Sjöström för ett par utredningar gällande organisationsfrågor. Eric har med lyhördhet, engagemang och inte minst sin specialistkunskap inom flera olika områden inom kulturbranschen bidragit till konstruktiv utveckling av vår verksamhet.”
Pia Kronqvist, VD, Scenkonst Öst – Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern

”När vi kontaktade Eric Sjöström för en genomlysning av länsmusiken visste vi inte vad som skulle vänta. Vi fick en mycket bra rapport som gav oss underlag för ett viktigt förändringsarbete som givit ett resultat i form av mer produktion, en stabil ekonomi och en ökad delaktighet för medarbetarna.”
Peter Högberg, ordförande, Länsmusiken i Kalmar