Hoppa till innehåll

ERDA KONSULT AB

Eric Sjöström, VD och grundare
Konsult, utredare och styrelseledamot i kultursektorn

Bland nyligen slutförda eller aktuella uppdrag kan nämnas:

  • utredning om situationen för teater och förslag på utvecklingsinsatser för Västra Götalandsregionen
  • studie om Sveriges alla regioners arbete med KKN-frågor för regeringskansliet/Kulturdepartementet
  • utredning om digitalisering av det tryckta kulturarvet för Svensk biblioteksförening
  • projektledare för samgående mellan Östgötamusiken och Scenkonst Öst/Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester
  • projektledare för nytt kulturhus på uppdrag av Sigtuna kommun
  • utvecklingsarbete för Teatercentrum
  • processledare för svenskt-finskt kulturchefsnätverk på uppdrag av Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland
  • utredning om ökat kultursamarbete i Barentsområdet i norra Sverige, Finland och Norge på uppdrag av Barentsrådet/Barents Euro-Arctic Council
  • interimsuppdrag som tf verksamhetschef för Östgötamusiken i Linköping