Hoppa till innehåll

ERDA KONSULT AB


Eric Sjöström, VD och grundare
Konsult, utredare och styrelseledamot i kultursektorn

Eric Sjöström arbetar sedan många år som konsult och utredare inom kultursektorn via sitt företag Erda konsult AB. Uppdragsgivare är både kommuner och regioner samt offentligt finansierade, ideella och privata kulturorganisationer främst i Sverige, men även i Norden. Eric Sjöström är även aktiv styrelseledamot och interimschef inom kulturområdet.

Bland nyligen slutförda eller aktuella uppdrag kan nämnas:

 • studie om Sveriges alla regioners arbete med KKN-frågor för regeringskansliet/Kulturdepartementet
 • utredning om digitalisering av det tryckta kulturarvet för Svensk biblioteksförening
 • projektledare för samgående mellan Östgötamusiken och Scenkonst Öst/Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester
 • projektledare för nytt kulturhus på uppdrag av Sigtuna kommun
 • utvecklingsarbete för Teatercentrum
 • processledare för svenskt-finskt kulturchefsnätverk på uppdrag av Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland
 • utredning om ökat kultursamarbete i Barentsområdet i norra Sverige, Finland och Norge på uppdrag av Barentsrådet/Barents Euro-Arctic Council
 • interimsuppdrag som tf verksamhetschef för Östgötamusiken i Linköping
 • publikutvecklingsprojekt riktat till barn och familjer för Malmö stads kulturförvaltning
 • rapport om utvecklingsinsatser för dans och cirkus på uppdrag av Eskilstuna kommun
 • rapport om yrkesfotografers utmaningar och möjligheter för Svenska Fotografers Förbund

Foto: Tuana Fridén, https://tuana.se