Hoppa till innehåll

ERDA KONSULT AB

Eric Sjöström, VD och grundare
Konsult, utredare och styrelseledamot i kultursektorn

Bland nyligen slutförda eller aktuella uppdrag kan nämnas:

 • utredning om situationen för teater och förslag på utvecklingsinsatser för Västra Götalandsregionen
 • studie om Sveriges alla regioners arbete med KKN-frågor för regeringskansliet/Kulturdepartementet
 • utredning om digitalisering av det tryckta kulturarvet för Svensk biblioteksförening
 • projektledare för samgående mellan Östgötamusiken och Scenkonst Öst/Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester
 • projektledare för nytt kulturhus på uppdrag av Sigtuna kommun
 • utvecklingsarbete för Teatercentrum
 • processledare för svenskt-finskt kulturchefsnätverk på uppdrag av Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland
 • utredning om ökat kultursamarbete i Barentsområdet i norra Sverige, Finland och Norge på uppdrag av Barentsrådet/Barents Euro-Arctic Council
 • interimsuppdrag som tf verksamhetschef för Östgötamusiken i Linköping
 • publikutvecklingsprojekt för Malmö stad
 • dansutvecklingsuppdrag för Eskilstuna kommun