Hoppa till innehåll

ERDA-modellen

”Wie alles war – weiß ich;
wie alles wird, wie alles sein wird,
seh’ ich auch”
Urmodern och jordgudinnan Erda i ”Rhenguldet” av Richard Wagner

I arbete med utredningar är ofta utgångspunkten den så kallade ERDA-modellen. Den utgår från insamling av kvantitativa och kvalitativa uppgifter som leder fram till förslag som bygger på relevans och genomförbarhet. Stor emfas läggs på intervjuer med berörda personer.

  • E: Erfarenhet. Värdefull kunskap och erfarenheter från såväl inom som utanför organisationen tas med i utredningsunderlaget i syfte att få ett mer perspektivtätt underlag.
  • R: Relevans. Utredringsförfarandet syftar till att säkerställa att rapportens förslag de facto leder till bestående förändringar, något som bara sker om förslagen är relevanta och förankrade.
  • D: Dialog. Arbetet sker i tät dialog med såväl uppdragsgivare som berörda parter, både internt och externt, i syfte att skapa transparens och delaktighet i arbetet.
  • A: Analys. Utifrånperspektivet ger en analysgrund som står fri från omedvetna antaganden, vilket skapar ett beslutsunderlag som är faktabaserat.