Hoppa till innehåll

OM ERIC

Eric Sjöström är verksam som konsult, utredare, rådgivare, interimschef och styrelseledamot i kultursektorn.

Han har en gedigen chefserfarenhet vid stora kulturinstitutioner, god styrelseerfarenhet från ett flertal organisationer och en bred kulturstrategisk kompetens genom sina många uppdrag för en rad kommuner och regioner. Han har en bakgrund som marknadsförare med diplom från IHR vid Stockholms universitet.

Bland uppdragsgivarna märks kulturinstitutioner över hela landet, men också uppdrag för kommuner, regioner och på statlig nivå. Fokus ligger ofta på analys och strategi som leder till utveckling av organisationen och verksamheten. Bland uppdragen märks projektledning och interimsuppdrag samt rapporter, utvärderingar och översyner av kulturorganisationer och coachning av chefer inom kulturområdet.

Bland just slutförda eller aktuella uppdrag kan nämnas:

  • utredning om situationen för teater och förslag på utvecklingsinsatser för Västra Götalandsregionen
  • studie om Sveriges alla regioners arbete med KKN-frågor för regeringskansliet/Kulturdepartementet
  • utredning om digitalisering av det tryckta kulturarvet för Svensk biblioteksförening
  • projektledare för samgående mellan Östgötamusiken och Scenkonst Öst/Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester
  • projektledare för nytt kulturhus på uppdrag av Sigtuna kommun
  • utvecklingsarbete för Teatercentrum
  • processledare för svenskt-finskt kulturchefsnätverk på uppdrag av Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland

Parallellt med uppdragen har Eric Sjöström arbetat som verksamhetschef på interimsbasis. Våren 2021 avslutades ett treårigt uppdrag som chef och arbetande styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema Sverige och dessförinnan har han i perioder varit chef för bland annat Sveriges Körförbund, mediehuset Fanzingo och konsthallen Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen.

Bland de många styrelseuppdragen återfinns en rad kulturorganisationer, nu senast Cirkus Cirkör. Han sitter också i Stims styrelse och – på uppdrag av regeringen – i Svenska Filminstitutets styrelse.

Regeringen har tidigare utnämnt honom som ledamot i styrelserna för Dramaten och Kungl. Musikhögskolan. Bland andra organisationer märks ordförandeuppdrag utöver El Sistema Sverige också för Sveriges Körförbund och Folkets Bio i Sverige. Dessutom kan Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby och Stockholms Kvinnohistoriska, där han var vice ordförande och medgrundare, nämnas.