Hoppa till innehåll

OM ERIC

Eric Sjöström är verksam som konsult, utredare, rådgivare, interimschef och styrelseledamot i kultursektorn.

Han har en gedigen chefserfarenhet vid stora kulturinstitutioner, god styrelseerfarenhet från ett flertal organisationer och en bred kulturstrategisk kompetens genom sina många uppdrag för en rad kommuner och regioner runt hela Sverige. Han har en bakgrund som marknadsförare med diplom från IHR vid Stockholms universitet.

Bland uppdragsgivarna märks kulturinstitutioner över hela landet, men också uppdrag för kommuner, regioner och på statlig nivå. Fokus ligger ofta på analys och strategi som leder till utveckling av organisationen och verksamheten. Bland uppdragen märks projektledning och interimsuppdrag samt rapporter, utvärderingar och översyner av kulturorganisationer och coachning av chefer inom kulturområdet.

Parallellt med uppdragen har Eric Sjöström arbetat som verksamhetschef på interimsbasis. Våren 2021 avslutades ett treårigt uppdrag som chef och arbetande styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema Sverige och dessförinnan har han i perioder varit chef för bland annat Sveriges Körförbund, mediehuset Fanzingo och konsthallen Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen. Våren 2023 var han tf verksamhetschef för Östgötamusiken.

Bland de många styrelseuppdragen återfinns en rad kulturorganisationer, aktuella nu är Cirkus Cirkör, där han är ordförande, Stim och Dansmuseet.

Regeringen har tidigare utnämnt honom som ledamot i styrelserna för Svenska Filminstitutet, Dramaten och Kungl. Musikhögskolan. Bland styrelseposter i andra organisationer märks ordförandeuppdrag för Sveriges Körförbund och Folkets Bio i Sverige, utöver El Sistema Sverige. Dessutom kan nämnas Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby och Stockholms Kvinnohistoriska, där han var vice ordförande och medgrundare, nämnas.